คลิปสอบการทำ CPR การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อย่างถูกวิธี จากผู้เชี่ยวชาญ

คลิป VDO สอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ(AED) อย่างถูกวิธี จากผู้เชี่ยวชาญ

บทความก่อนหน้านี้การตรวจสุขภาพหัวใจก่อนจะไปวิ่ง
บทความถัดไปรวมเพลงที่ใช้ช่วยกะจังหวะการปั๊มหัวใจ