Home Tags WWF (World Wide Fund For Nature)

Tag: WWF (World Wide Fund For Nature)

จาก UTMB® ถึงประวัติศาสตร์ใหม่ของเทรลประเทศไทย “Thailand ดอยอินทนนท์ by UTMB®”

UTMB® หรือ Ultra-Trail du Mont-Blanc สนามเทรลที่ได้ชื่อว่าเป็น สนามเทรลโอลิมปิกของนักวิ่งเทรล ที่ต้องขอโอกาสไปลองสักครั้ง มีระยะทาง 170 กม. วิ่งผ่าน 3 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ และวิ่งกลับมาฝรั่งเศสอีกรอบ สนามนี้มีความสูงสะสมประมาณ 10,000 เมตร เลยทีเดียว

Lastest News

HOT NEWS