Home Tags Superfood

Tag: Superfood

รู้ยัง ? …‘พืช Superfood’ มีโปรตีนสูงนะ !

          นักวิ่ง หรือนักกีฬา แบบเราๆ จำเป็นต้องกินโปรตีนให้ได้ในสัดส่วนที่พอเหมาะ หรือราวๆ 1.2-1.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อวัน ตามที่ IOC (International Olympic Committee)  แนะนำ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็แทบไม่สนใจ หรือไม่ได้นับโปรตีนที่ได้รับในแต่ละวันกันเลย

Lastest News

HOT NEWS