Home Tags Scenic Marathon

Tag: Scenic Marathon

พี่ก๋อยแห่ง “Scenic Marathon” กับความท้าทายจัดงานเทรลหลังโควิด-19

มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาเป็นแนวทางข้อกำหนดหลังโควิด เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้จัดงานวิ่ง เราได้คุยกับผู้จัดแห่ง Scenic Marathon อย่างพี่ก๋อย - อลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนงานวิ่งเทรล สำหรับงานวิ่งเทรลแล้ว พี่ก๋อยมองภาพรวมการจัดงานวิ่งเทรลหลังโควิด-19 เป็นอย่างไรบ้างจริง ๆ แล้ว ในส่วนของการวิ่งเทรล เป็นที่ทราบกันดีว่า...

Lastest News

HOT NEWS