Home Tags Rest day

Tag: rest day

จากก้าวแรกสู่มาราธอน | วันพักสำคัญยังไงกับนักวิ่ง (Chapter.20)

“วันพักถือเป็นการซ้อมอย่างหนึ่งนะ” จำได้ว่ารุ่นพี่ในวงการวิ่งบอกแบบนั้น ในวันที่เราซ้อมวิ่งแบบไม่ลืมหูลืมตา ก็เพื่อหวังว่าเราจะ “วิ่งดีขึ้น” “พัฒนาขึ้น”แต่...เปล่าเลย, เรากลับบาดเจ็บมากกว่าเดิม ร่างกายเจ็บ จิตใจก็เครียดลงตามไปด้วย ในสมองก็ยังคิดวนๆ เป็นวงกลมเพราะยังมีงานวิ่งที่ลงไว้ มีเป้าหมายการวิ่งที่ตั้งไว้ และอยากทำให้ได้ถ้าไม่อยากเจ็บ อยากให้ผลลัพทธ์ที่เราฝึกมาเห็นผล เราควรมีวันพัก หรือวัน recovery ในวงจรการวิ่งของเรา เราจำเป็นที่จะต้อง...

Lastest News

HOT NEWS