Home Tags Dynamic Stretching

Tag: Dynamic Stretching

“Dynamic Stretching” การยืดเหยียดแบบมีการเคลื่อนไหว

Dynamic Stretching คือ การยืดเหยียดแบบมีการเคลื่อนไหว ก่อนการฝึกซ้อม หรือการลงแข่งขัน เป็นการขยับกล้ามเนื้อเพื่ออบอุ่นร่างกาย ให้เลือดได้ไหลเวียนผ่านกล้ามเนื้อ และรับรู้ว่าจะเกิดการออกกำลังขึ้นต่อจากนี้ ง่าย ๆ คือการเตรียมกล้ามเนื้อกลุ่มต่าง ๆ หลายกลุ่มร่วมกันให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกาย

Lastest News

HOT NEWS