Home Tags งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย

Tag: งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย

งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์งานวิ่งของไทย

งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์งานวิ่งของไทย คือ “งานวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ” (Royal Marathon-Bangkok)ผ่านมา 33 ปี กับงานวิ่งที่เป็นตำนานของไทย นั่นคือ งานวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ มีจุด start ที่ เชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งพระนคร มีชื่อเรียกวิ่งนี้ว่า วิ่งเปิดสะพานพระราม 9 ปี 2530 ซึ่งแข่งขันในวันที่...

Lastest News

HOT NEWS