Home Tags ความเร็วในการวิ่ง

Tag: ความเร็วในการวิ่ง

เวลาเฉลี่ยของนักวิ่งมาราธอนอยู่กันที่เท่าไหร่?

เคยสงสัยกันไหม ว่านักวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ วิ่งมาราธอนจบที่เวลาประมาณเท่าไหร่? มีการเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยที่นักวิ่งส่วนใหญ่ทำเวลาในการวิ่งระยะมาราธอน โดยเก็บข้อมูลจากผลวิ่ง 107.9 ล้าน ตัวอย่าง จากงานวิ่งกว่าเจ็ดหมื่นงาน ใน 209 ประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1986 – 2018 ผลการเก็บข้อมูล พบว่ายิ่งการวิ่งได้รับความนิยมมากเท่าไหร่...

ศัพท์วิ่ง วันนี้ | PACE – เพซ

เพซ หรือ pace ที่เรานักวิ่งชอบพูดกันบ่อย ๆ คือ “เวลาที่ใช้ในการวิ่งต่อ 1 กิโลเมตร” เพซยิ่งต่ำ หมายถึงเราใช้เวลาในการวิ่งเร็ว เช่นวันนี้เราวิ่งไป 10k ด้วยเพซ 6 หมายความว่าเราวิ่งด้วยความเร็ว 6 นาที ต่อ 1 กิโลเมตรวิ่งไป 10k....

Lastest News

HOT NEWS