เคยสงสัยกันไหม ว่านักวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ วิ่งมาราธอนจบที่เวลาประมาณเท่าไหร่? มีการเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยที่นักวิ่งส่วนใหญ่ทำเวลาในการวิ่งระยะมาราธอน โดยเก็บข้อมูลจากผลวิ่ง 107.9 ล้าน ตัวอย่าง จากงานวิ่งกว่าเจ็ดหมื่นงาน ใน 209 ประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1986 – 2018

ผลการเก็บข้อมูล พบว่ายิ่งการวิ่งได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ เวลาเฉลี่ยในการวิ่งมาราธอนก็จะเพิ่มมากขึ้น หรือวิ่งช้ากันมากขึ้นนั่นเอง เช่น สถิติเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1986 – 2001 นักวิ่งใช้เวลาในการวิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้น จากที่เคยทำเวลาเฉลี่ยนได้ประมาณ 3:52:35 ชม. เป็น 4:28:56 ใช้เวลาเพิ่มขึ้น 15.6%

และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ค่าเวลาเฉลี่ยสำหรับการวิ่งมาราธอน เพิ่มขึ้นอีก 1.4% เวลาเฉลี่ยอยู่ 4:32:49 ชม. ถ้าหากแยกสถิติตามเพศด้วยแล้ว สำหรับนักวิ่งชาย ในปี ค.ศ. 1986 สถิติเวลาการจบมาราธอนจะอยู่ที่ 3:48:15 ชม. เป็นต้นมา นักวิ่งชายใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก 27 นาที เฉลี่ยเวลาอยู่ที่ 4:15:13 ชม. และเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4:22:13 ชม.

ในส่วนของเวลาเฉลี่ยสำหรับการวิ่งมาราธอนของนักวิ่งหญิง ก็ใช้เวลาในการวิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนนักวิ่งชายเช่นกัน ในช่วงปี ค.ศ 1986 และ ค.ศ. 2001 นักวิ่งหญิงใช้เวลาในการวิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้นถึง 14.8% เฉลี่ยเวลาอยู่ที่ประมาณ 4:18:00 – 4:56:18 ชม. แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา นักวิ่งหญิงสามารถทำเวลาได้เร็วขึ้น ประมาณ 4 นาทีจากเวลาเฉลี่ย

ใช้เวลาวิ่งเฉลี่ยประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วส่วนมากวิ่งเพซไหนกัน ตามผลสำรวจ พบว่า นักวิ่งชายจะวิ่งเพซ 6.43 นาที/กิโลเมตร และสำหรับนักวิ่งหญิงจะวิ่งที่เพซ 7.26 นาที/กิโลเมตร

ไหน ๆ ใครวิ่งมาราธอนใช้เวลาเท่าไหร่กัน มาพูดคุยกับเรากันได้นะ

ภาพ:
Joe McNally

อ้างอิง:
What is the average marathon finish time?
The State of Running 2019