ทีม Thunder Angels ชวนวิ่งกับเวอร์ชวลรัน “ANGELS RUN” งานนี้ได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือน้องหมา และน้องแมว กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เลยอยากจะพาไปรู้จักมูลนิธินี้ให้มากขึ้นกัน

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด ให้ได้รับการรักษา ดูแล และหาบ้านใหม่ เพื่อให้สุนัขและแมวไร้บ้านได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง รวมทั้งยังรณรงค์การปรับปรุงสิทธิด้านสวัสดิภาพของสัตว์ และยุติธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชียอีกด้วย

กิจกรรมหลักของมูลนิธิคือการช่วยเหลือสุนัข และแมวจรจัด ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ CNVR คือการจับ (CATCH), ทำหมัน (NEUTER), ฉีดวัคซีน (VACCINATE) และปล่อยกลับสู่ถิ่นอาศัยเดิม (RETURN) เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวจร รวมถึงโรคติดต่ออื่น ๆ

หากสัตว์เหล่านั้น ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตด้วยตัวเอง พิการ บาดเจ็บ หรือตกเป็นเหยื่อของการกระทำทารุณต่าง ๆ มูลนิธิจะรักษาพยาบาล ฟื้นฟู และจัดหาบ้านที่เหมาะสมให้ การหาบ้านใหม่ให้เหล่าน้อง ๆ ไม่ได้หาเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น ทางมูลนิธิยังเปิดรับบ้านจากต่างประเทศอีกด้วย

นอกการการช่วยเหลือชีวิตสุนัข และแมวจรจัดแล้ว ทางมูลนิธิยังผลักดันกฎหมายด้านสวัสดิภาพของสัตว์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังส่งต่อความรู้คืนกลับสู่สังคมในรูปแบบการให้ความรู้แก่เยาวชน สัตวแพทย์ในไทยและต่างประเทศ และจัดอบรมด้านการรักษาพยาบาลสัตว์จรกับชุมชนท้องถิ่น

แน่นอนว่าการดูแลเหล่าสัตว์จรจัด การจัดหาบ้านใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมูลนิธิที่จะช่วยให้ชีวิตของสัตว์จรจัดดีขึ้น ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก งานนี้ THAIRUN และทีม Thunder Angels จึงอยากชวนเพื่อน ๆ นักวิ่งมาวิ่งสะสมระยะกับเวอร์ชวลรัน “ANGELS RUN” 60K ใน 60 วัน

รายได้ในทุก ๆ การสมัครจะร่วมบริจาค 100 บาท สมทบทุนให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัด และกิจกรรมอื่น ๆ ของทางมูลนิธิ สมัครได้แล้วที่ https://race.thai.run/thunderangels

ภาพ: Soi Dog Foundation