ป่าไม้เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างหนึ่ง ป่าไม้ยังมีความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศเชื่อมสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่าง ๆ สัตว์ และมนุษย์ หากขาดป่าไปอาจจะส่งผลกระทบให้กับหลาย ๆ ส่วน ที่พึ่งพาอาศัยประโยชน์จากผืนป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม แล้วป่าไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

  • ป่าเป็นแหล่งอุปโภคและบริโภค ทั้งแหล่งอาหาร เชื้อเพลิง ยารักษาโรค ให้กับสัตว์ป่า และมนุษย์ รวมทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ
  • ช่วยทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้น และทำให้อากาศมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ ความชุ่มชื้นของป่านี้จะช่วยให้เมฆฝนที่ลอยผ่านมากระทบกลั่นหยดน้ำออกมาเป็นฝน
  • ป่าช่วยเป็นเกาะกำบังความรุนแรงของลมมรสุม ป้องกันการพังทลายของของดิน และบรรเทาอุทกภัยได้
  • ทำให้แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ จากการช่วยดูดซับน้ำสะสมไว้ใต้ดินในช่วงฤดูฝน และระบายออกยังแหล่งน้ำธรรมชาติในฤดูแร้ง
  • ป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ และสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติอื่น ๆ  

นี่เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากป่าไม้ ยังมีประโยชน์อีกมากมายนับไม่ถ้วน เราเองสามารถรักษาป่าไม้ ทรัพยากรอันมีค่านี้ ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อผืนป่า สนับสนุนให้ทุก ๆ ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวอร์ชวลรัน “Run For Forest 2020” ทุกการสมัครจะบริจาค 100 บาท สมทบทุนให้กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นำไปช่วยเหลือดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า จ. เชียงใหม่ รวมถึงงานอนุรักษ์ป่าทั่วไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้แล้วที่ Run for Forest 2020

อ้างอิง :
ทรัพยากรป่าไม้