อภิรักษ์ โกษะโยธิน | เรื่องวิ่งที่กลายเป็นเป้าหมายและความสุขในชีวิต

146

“ผมเชื่อว่าในทุกครั้งที่เราออกมาวิ่งในระยะยาว มันเป็นโอกาสที่เราได้ปล่อยจิตใจ ปล่อยหัวให้มีความโล่ง ในที่สุดมันก็มีสมาธิดีขึ้น หลาย ๆ เรื่องที่เป็นไอเดียใหม่ ๆ ปัญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว บางทีเราก็คิดได้ในช่วงที่เราออกมาวิ่ง” อภิรักษ์ โกษะโยธิน