Running F2.8 | EP. 4 – ต้น แห่งเพจ RunPix

200

ต้น – นวภู วงศ์ชนเดช ช่างภาพสายตะวันออก เจ้าของเพจ RunPix หนึ่งในสมาชิกทีม Zoom บอกเล่าเรื่องราวผ่าน ThaiRun TV ในรายการ Running F2.8 เหตุผลที่มาถ่ายภาพงานวิ่ง