ทำไมพื้นที่สีเขียวถึงสำคัญกับสุขภาพจิต

746

ในปัจจุบันที่สังคมเมืองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีการขยายตัวเมือง และพื้นทางเศรฐกิจมากขึ้น ทำให้พื้นที่สีเขียวมีจำนวนที่ลดลงสวนทางกับความต้องการ จากข้อมูลทางสถิติของสหประชาติ (UN) พบว่า ประชากรมนุษย์มากกว่า 50% เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าแถบชนทบท นอกจากนี้การขยายตัวของเมืองไม่เพียงลดจำนวนพื้นที่สีเขียวลง แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

แล้วทำไมพื้นที่สีเขียวถึงสำคัญต่อสุขภาพจิต

จากผลวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ PNAS ได้ศึกษาเด็กจำนวนกว่า 90,000 คน พบว่า เด็กที่เติบโตในพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวน้อย มีความเสี่ยงสูงถึง 55% ที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งต่างจากเด็กที่เติบโตในพื้นที่สีเขียว จะมีความเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพจิตที่น้อยกว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

นอกจากนี้ การได้ออกไปสัมผัส หรืออยู่ในพื้นที่สีเขียวยังช่วยลดภาวะโรคซึมเศร้า รวมถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางจิตเภท และยังช่วยในเรื่องพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลดี ๆ ที่เราจะชวนเด็ก ๆ หรือลูกหลานในบ้านออกไปวิ่งเล่นในสวนสาธารณะ หรือในพื้นที่สีเขียวอื่น ๆ กัน 

อ้างอิง:
Why green space is so important to mental health. https://bit.ly/2znYekA
Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood. https://www.pnas.org/content/116/11/5188